Lean factory                                               Kontakt                                                Další informace                                                            

VIZUALIZACE                                                         Betz s.r.o.                                                      Další informace o produktech                                         

Značení přepravek                                               třída Vítězství 68/4                                     a námi poskytovaných službách               

Značení regálů                                                       353 01  Mariánské Lázně                          naleznete na našich webových                                        

Podlahové značení                                              Tel.: +420 354 625 559                                stránkách www.betz.cz                          

Plakátové rámy                                                     Mobil: +420 605 119 485                                                                                                              

Kart. systémy – Kanban, Heijunka                e-mail: orgatex@betz.cz

Vizualizační tabule

MATERIÁLOVÉ TOKY

Vozíky

Adapterpalety

Příprava materiálu